Analiza dynamiczna maszyny w celu weryfikacji możliwości zwiększenia wydajności produkcyjnej

Rozpoczęto wieloetapowy projekt mający na celu zwiększenie prędkości pracy maszyny papierniczej. W ramach prac dokonana zostanie ocena parametrów dynamicznych maszyny papierniczej oraz zostaną wykonane analizy numeryczne MES.

Powyższe badania i symulacje mają za zadanie wskazanie krytycznych elementów konstrukcji, których modyfikacja jest niezbędna do przyspieszenia pracy maszyny.

20.07.2015 r.

RCC Nova z wizytą na konferencji Euronoise 2015 – Maastricht

W dniach 1-3 czerwca 2015, w Holenderskiej miejscowości Maastricht odbyła się konferencja naukowa Euronoise 2015. Konferencja, zorganizowana przez European Acoustics Association poruszała w głównej mierze tematy związane z inżynierią kontroli hałasu w aspekcie oddziaływania na komfort akustyczny oraz środowisko zewnętrzne. Zaprezentowano najnowsze metody pomiaru, analiz oraz symulacji akustycznych stosowanych w najważniejszych ośrodkach naukowych Europy. Aktywne uczestnictwo pracowników RCC Nova oraz wymiana doświadczeń z uczestnikami konferencji w dużej mierze przyczyniają się do świadczenia usług w zakresie akustyki na najwyższym, światowym poziomie.

28.06.2015 r.

Targi Automotive Testing Expo w Stuttgarcie

Automotive Testing Expo to coroczne targi, które skupiają czołowych dostawców branży automotive. Targi są wiodącym międzynarodowym wydarzeniem poświęconym: jakości, bezpieczeństwu, niezawodności i trwałości pojazdów. Co roku gromadzą setki wystawców oraz tysiące zwiedzających.

Targi odbędą się w dniach 16-18 czerwca 2015 r. na terenach Messe Stuttgart w Niemczech. Podczas targów nasi inżynierowie opowiedzą o działalności firmy. Zapraszamy do kontaktu!

5.06.2015 r.

Testy wibracyjne akumulatorów na wzbudniku elektrodynamicznym

Wykonano testy wibracyjne zestawu akumulatorów na wzbudniku elektrodynamicznym. Testy te miały na celu sprawdzenie, czy akumulatory nowego poddostawcy spełnią wymagania stawiane przez producenta. Po zakończeniu testów akumulatory zostały przebadane – testy wibracyjne nie uszkodziły żadnej z cel akumulatora.

12.05.2015 r.

Badania dynamiki konstrukcji pojazdu wojskowego

Zakres badań obejmował:
• Pomiary tensometryczne podczas jazdy eksploatacyjnej oraz podczas strzelania.
• Pomiary przyspieszeń drgań podczas jazdy eksploatacyjnej oraz podczas strzelania na strukturze oraz urządzeniach wewnątrz pojazdu.
Pomiary te odbyły się na terenie poligonu doświadczalnego. Dodatkowo wykonano badania dynamiki strukturalnej pojazdu wraz z elementami mocowań i uchwytów aparatury będącej wyposażeniem pojazdu. Zakres ten objął eksperymentalną analizę modalną, która to posłuży do wyznaczenia parametrów dynamicznych tj. częstości drgań własnych oraz postaci drgań struktury oraz uchwytów i mocowań urządzeń.

7.02.2015 r.

Instalacja tensometryczna na rurociągu energetycznym laboratorium PK.

Zakres projektu obejmował przygotowanie instalacji składającej się z czujników tensometrycznych oraz termopar na rurociągu, w sposób umożliwiający wykonywanie pomiarów w temperaturach powyżej 200oC. Instalacja wykonana została w laboratorium Politechniki Krakowskiej.
Instalacja została dostosowana do współpracy z systemem akwizycji danych znajdującym się na wyposażeniu Laboratorium Politechniki Krakowskiej. Uzyskano wysoką zgodność wyników pomiarów z wynikami analiz numerycznych.

2.01.2015 r.

Ekspertyza uszkodzeń zmęczeniowych wózka pojazdu szynowego.

RCC Nova wykonała projekt badawczy mający na celu uzyskanie parametrów wejściowych do analizy zmęczeniowej elementów wózka pojazdu szynowego. Prace wykonano na kolejce miejskiej U-line w Uijeongbu, Korea Południowa.
Dokonano pomiaru szeregu parametrów dynamicznych – w warunkach eksploatacji oraz podczas testów stacjonarnych (eksperymentalna analiza modalna) uzyskując dane, które posłużą do analiz numerycznych prowadzących do wykonania symulacji wytrzymałościowych.
Wynikiem prac będzie zaproponowanie rozwiązań zapewniających wzmocnienie konstrukcji oraz ustalenie newralgicznych odcinków trasy, w znaczny sposób wpływających na zniszczenie zmęczeniowe.
Pomiary te wchodzą w skład kompleksowego projektu mającego na celu modernizację konstrukcji wózka.

2.10.2014 r.

Optymalizacja konstrukcji pudła autobusu

Projekt optymalizacja konstrukcji pudła autobusu pod względem obniżenia poziomu drgań w przestrzeni pasażerskiej objął szereg pomiarów oraz analiz, których przykładami są:
• Wyznaczenie operacyjnych postaci drgań (deformacji struktury w wyniku oddziaływań drganiowych), zarówno dla ustalonych obrotów jak również dla rozbiegu (analiza rzędów).
• Analiz częstotliwościowa i ocena stopnia tłumienia drgań przez poszczególne układy mocowań wibroizolatorów.
• Klasyczna, eksperymentalna analiza modalna – wyznaczenie częstotliwości własnych – ocena możliwości wystąpienia rezonansów.

28.05.2014 r.

Kontynuacja długofalowej współpracy z LMS International NV (grupa Siemens).

LMS International wszedł w struktury koncernu Siemens PLM. Przejęta spółka przyjęła nazwę Siemens Industry Software. W ramach współpracy RCC Nova – Siemens Industry Software prowadzone są projekty w zakresie badań oraz pomiarów, głównie w branży automotive oraz testów jakościowych oprogramowania.

8.11.2012 r.