RCC Nova oferuje niezawodne produkty w zakresie
elektroniki i sterowania, budowane z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii.

Sterowniki elektroniczne

Sterowniki rozwijane przez firmę RCC Nova Sp. z o.o. znajdują zastosowanie w dedykowanych aplikacjach przemysłowych. Dostarczamy rozwiązania w trybie „pod klucz”, co oznacza zaprojektowanie optymalnie strony sprzętowej oraz zaprogramowanie pod konkretne rozwiązanie,według wymagań klienta. Obejmuje to również testy na obiekcie rzeczywistym oraz pełne wsparcie przy wdrożeniu w końcowym zastosowaniu. Nasze sterowniki popieramy profesjonalnymi certyfikatami uwzględniającymi odporność na wibracje, temperaturę, zakłócenia elektromagnetyczne.

Systemy do pomiaru skrajni kolejowej

W odpowiedzi na coraz większe zapotrzebowanie na transport przesyłek nadzwyczajnych firma RCC Nova Sp. z o.o. dostarcza innowacyjne systemy dla kolejnictwa.

Rozwijamy projekt unikalnego w skali kraju systemu do pomiaru przekroczeń skrajni ładunkowej, działającego w oparciu o precyzyjne skanery laserowe zintegrowane z systemem wizyjnym. Wykorzystana technologia pozwoli zapewnić znacznie wyższą dokładność, wydajność i niezawodność w porównaniu do klasycznych metod pomiarowych.

Naszym celem jest kompleksowe rozwiązanie dostosowane do indywidualnych wymagań klienta, obejmujące również oprogramowanie przetwarzające dane i generujące raporty. Przewidujemy możliwość integracji systemu z wagą oraz bazą skodyfikowanych linii kolejowych.

Systemy diagnostyczne

Rozproszone systemy zbierania danych na temat pracy urządzeń (np. grupa maszyn, flota pojazdów kolejowych). Możliwy jest  zdalny przesył danych do bazy nadzorującej, gdzie podejmowana jest decyzja o podjęciu prac remontowych/serwisowych. Wykorzystujemy technologie umożliwiające łatwy montaż, niezawodną pracę oraz optymalną obsługę systemów (m.in. Bluetooth LowEnergy).

Układy sterowania i wizualizacji

Dostarczamy rozwiązania systemów wykorzystywanych na liniach produkcyjnych, w aplikacjach niezależnych urządzeń przemysłowych. Integrujemy interaktywne systemy wizualizacji w procesach przemysłowych.