Analizy i symulacje dla przemysłu

RCC Nova oferuje analizy komputerowe w zakresie wytrzymałości doraźnej
oraz zmęczeniowej, dynamikę strukturalną,
jak również analizę przepływów, termodynamikę czy akustykę.

Analizy MES

Zastosowanie metody MES w analizach inżynierskich wspomaganych komputerowo pozwala na szybkie i względnie dokładne uzyskanie wyników, których uzyskanie drogą analitycznych obliczeń jest wręcz niemożliwe biorąc pod uwagę złożoność analizowanych konstrukcji.

Analizy Multibody

Analiza MULTIBODY – oferujemy analizy wieloczłonowe, które służą do wirtualnego prototypowania złożonych układów mechanicznych. Dzięki nim można zweryfikować poprawność funkcjonowania różnych mechanizmów, skrócić czas oraz zmniejszyć koszty związane z wdrożeniem nowej konstrukcji do produkcji eliminując/redukując nakłady na badania prototypowe.