Analiza Metodą Elementów Skończonych (MES)

Zastosowanie metody MES w analizach inżynierskich wspomaganych komputerowo pozwala na szybkie i względnie dokładne uzyskanie wyników, których uzyskanie drogą analitycznych obliczeń jest wręcz niemożliwe biorąc pod uwagę złożoność analizowanych konstrukcji. Nasze symulacje wspomagamy często pomiarami w celu walidacji modelu, określenia nieznanych parametrów, takich jak: odpowiedź modalna konstrukcji, tłumienie, sztywność, poziom drgań, czy charakter wymuszenia.

Tworzymy wysokiej jakości modele konstrukcji mechanicznych o różnym stopniu złożoności geometrycznej wraz z opisem własności materiałowych i charakteru obciążeń dla części składowych konstrukcji. Analizy z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych obejmować mogą zagadnienia wytrzymałości doraźnej oraz zmęczeniowej, dynamikę strukturalną, ale również tematykę przepływów, termodynamikę czy akustykę.

Wykorzystanie analiz MES pozwala m. in. na:

  • Ocenę wytrzymałości konstrukcji w ujęciu doraźnym jak również zmęczeniowym, ze szczególnym uwzględnieniem wytrzymałości połączeń spawanych, śrubowych, itd.,
  • Optymalizację struktury pod względem masy, materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych,
  • Symulacje zachowań struktur w zakresie nieliniowości (analizy crash, odkształcenia plastyczne),
  • Obserwacje zjawisk przepływowych oraz termodynamicznych.