Analiza Multibody

Tworzymy modele mechanizmów oraz wieloczłonowych układów kinematycznych o różnym stopniu złożoności geometrycznej począwszy od prostych mechanizmów (przełączników, wodzików, kolejowych i tramwajowych odbieraków prądu) do modeli kompletnych pojazdów drogowych i szynowych. Analizy obejmują weryfikację/optymalizację kinematyki dla zadanych kryteriów, analizy dynamiczne wzajemnej współpracy elementów mechanizmu z określeniem przemieszczeń, prędkości, przyspieszeń czy sił węzłowych oraz kontaktowych dla modeli mechanizmów zbudowanych z brył sztywnych oraz podatnych.

Wykorzystanie analiz metodą wieloczłonową pozwala m.in. na:

  • Weryfikację poprawności funkcjonowania mechanizmu, układu kinematycznego,
  • Weryfikację/optymalizację przy określonych kryteriach, kinematyki (trajektorii ruchu, prędkości pracy elementów mechanizmu) oraz dynamiki (przyspieszeń),
  • Określenie sił węzłowych par kinematycznych mechanizmu oraz sił kontaktowych,
  • Skrócenie czasu i kosztów związanych z wdrożeniem nowej konstrukcji do produkcji eliminując/redukując nakłady na badania prototypowe.