Badania i pomiary przemysłowe

RCC Nova proponuje wsparcie inżynierskie w zakresie rozwiązywania problemów
z dziedziny wytrzymałości strukturalnej,
dynamiki, wibroakustyki oraz dziedzin pochodnych.

Pomiary wytrzymałościowe – Tensometria

Pomiary tensometryczne są sposobem pomiaru odkształceń w elementach konstrukcji pod wpływem oddziaływań takich jak: siły, momenty sił, ciśnienia, drgania, temperatura.

Pomiary wibroakustyczne

Dotyczą pomiarów oraz zaawansowanych analiz w zakresie drgań oraz hałasu. Celem nie jest jedynie ocena poziomu oddziaływań wibroakustycznych, ale również dogłębna analiza i ocena źródeł występowania określonych zjawisk.

Analizy strukturalne

 

Analiza modalna eksperymentalna oraz operacyjna – analizy tego typu odnoszą się do obiektów poddawanych w trakcie eksploatacji wymuszeniom dynamicznym (oddziaływania w dziedzinie częstotliwości).

Dynamika – pomiary drgań

Pomiary drgań pozwalają na ocenę dynamiki pracy maszyny, pojazdu lub urządzenia w kontekście trwałości i bezpieczeństwa pracy. Pomiary drgań służą również ocenie narażenia organizmu ludzkiego na oddziaływania drganiowe wg obowiązujących norm.

Pomiary hałasu środowiskowego

Wykonujemy pomiary hałasu przenikającego do środowiska oraz wnętrza pomieszczeń mieszkalnych zgodnie z aktualnymi wymaganiami zawartymi w normach oraz rozporządzeniach.

Testy wibracyjne

 

Wykonujemy testy wibracyjne na wzbudnikach elektrodynamicznych, mające na celu określić wytrzymałość. Na podstawie testów wibracyjnych stwierdza się, czy badany obiekt przeżyje „n” założonych godzin eksploatacji oraz czy będzie poprawnie funkcjonował w czasie testu (jeśli tak, to w rzeczywistych warunkach również).

Ocena stanu maszyn i urządzeń

Zakres ten obejmuje wyważanie i osiowanie maszyn przemysłowych a także diagnostykę łożysk. Sprzęt, którym dysponujemy pozwala na wyważanie i osiowanie np. turbin, wentylatorów i innych maszyn wirujących, co stabilizuje pracę urządzenia i co za tym idzie zapobiega szybkiemu uszkodzeniu łożysk oraz całej maszyny.

Rejestracja szybkimi kamerami

Rejestrujemy zjawiska typu crash test, składanie elementów na taśmie produkcyjnej, strzały oraz wybuchy. Metoda ta pozwala na precyzyjne odtworzenie przebiegu badanego procesu znakomicie ułatwiając wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości i błędów.

Pomiary termowizyjne

Przeprowadzamy pomiary termowizyjne wraz z analizą rozkładu temperatur (budownictwo, szafy sterujące, rozdzielnie elektryczne).

Monitoring wizyjny

Wykonujemy rejestrację obrazu rzeczywistego kamerami przemysłowymi, często w miejscach niedostępnych dla użytkownika w trakcie eksploatacji maszyny, pojazdu, urządzenia.