Analizy strukturalne

Firma RCC Nova Sp. z o.o. wykonuje badania dynamiki strukturalnej – analizy modalne eksperymentalne oraz eksploatacyjne konstrukcji w przemyśle energetycznym, kolejowym, samochodowym.

Wyznaczone własności dynamiczne obiektu pozwalają określić podatność struktury na oddziaływania dynamiczne, co ma ścisły związek z trwałością, bezpieczeństwem pracy, komfortem (drgania i hałas). Wyniki końcowe analizy modalnej ułatwiają m.in. podjęcie decyzji dotyczących prac remontowych.

1

Wyniki analizy modalnej wykorzystuje się do eliminacji niepożądanych zjawisk dynamicznych (np. rezonansów) poprzez modyfikację konstrukcji, zmianę sztywności lub masy.

2

Dzięki analizie modalnej można zweryfikować projekt i wprowadzić niezbędne modyfikacje, można również zoptymalizować warunki eksploatacyjne w taki sposób, żeby urządzenie czy konstrukcja pracowała ciszej, mniej awaryjnie i bezpiecznie.

3

Przykładami obiektów, dla których od lat stosuje się analizę modalną, są: konstrukcje mostów, pojazdów, elementów maszyn pracujących pod dynamicznym obciążeniem. Za przykład posłużyć może maszyna papiernicza, której elementami są wałki, cylindry i bębny. Testy strukturalne pozwalają m in. na wyznaczenie wartości krytycznych prędkości wałków poprzez identyfikację pierwszej postaci drgań tych elementów. Innym przykładem jest stojan generatora energetycznego poddawany dynamicznym oddziaływaniom pola elektromagnetycznego. Identyfikacja częstotliwości drgań własnych czół stojana umożliwia odstrojenie układu od pracy w rezonansie.

4

Eksperymentalna analiza modalna jest najefektywniejszym narzędziem do weryfikacji modeli numerycznych.. Testy tego typu są pożądane w przypadku modelowania złożonych obiektów, gdzie wymagana jest wysoka zgodność wyników analiz z rzeczywistością.

Przykłady zrealizowanych projektów:

  • Analizy modalne czół generatorów dla producentów maszyn elektrycznych, a także serwisu bloków energetycznych
  • Badania strukturalne elementów maszyny papierniczej – struktura nośna
  • Wyznaczenie częstości drgań własnych wózka pojazdu transportu publicznego (metro)
  • Analiza modalna struktury autobusu miejskiego w kontekście podatności na przenoszenie drgań i hałasu