Dynamika – pomiary drgań

Pomiary drgań pozwalają na ocenę dynamiki pracy maszyny, pojazdu lub urządzenia w kontekście trwałości i bezpieczeństwa pracy. Pomiary drgań służą również ocenie narażenia organizmu ludzkiego na oddziaływania drganiowe wg obowiązujących norm.

Działalność w zakresie badania dynamiki opiera się na pomiarze przyspieszeń drgań oraz przeprowadzeniu analiz w celu:

 • oceny dynamicznego zachowania się konstrukcji podczas eksploatacji (pojazd, maszyna, urządzenie),
 • oceny charakteru oddziaływania drgań – operacyjne postacie drgań oraz ich wpływu na stabilność pracy, trwałość i niezawodność,
 • określenia wskaźników komfortu – w przypadku pojazdów pasażerskich (pojazdy kolejowe, autobusy, tramwaje, pojazdy samochodowe).

1

Pomiary drgań maszyn i urządzeń

Wyznaczanie dynamiki pracy maszyny poprzez pomiar drgań, zwłaszcza dla urządzeń pracujących w trybie ciągłym jest kluczowym elementem zapobiegania awariom. Identyfikuje się charakter pracy poprzez analizy częstotliwościowe oraz analizy rzędów (dla maszyn obrotowych), co umożliwia ocenę pracy w kontekście bezpieczeństwa i trwałości. Szczególnym przypadkiem jest pomiar drgań i określenie na tej podstawie możliwości zmiany warunków operacyjnych bez wpływu na trwałość oraz bezpieczeństwo  (np. przyspieszenie pracy maszyny, zmiana obciążeń – w celu poprawy wydajności lub zwiększenia mocy produkcyjnej).   

2

Pomiary drgań budynków

W dobie zwiększonych inwestycji budowlanych oraz infrastrukturalnych pojawiają się wyzwania dotyczące ochrony budynków przed niekorzystnym wpływem oddziaływań drganiowych pochodzących od pracy maszyn budowlanych, procesów wyburzania, utwardzania gruntu czy też prowadzenia prac ziemnych. Z pomocą przychodzą technologie ciągłego nadzoru nad oddziaływaniami poprzez analizę możliwego szkodliwego wpływu drgań na istniejące budynki. 

Projekty monitoringu oddziaływań dynamicznych uwzględniają wymagania oraz kryteria norm:

 • PN -B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki
 • PN-B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
3

Monitoring drgań

Przez monitoring drgań rozumie się długofalowe nadzorowanie konstrukcji poddawanej oddziaływaniom drganiowym w celu określenia trendów, identyfikacji zdarzeń, określenie konieczności przeprowadzenia prac serwisowych/utrzymaniowych.

Zrealizowane projekty:

 • Pomiary drgań od prowadzonych inwestycji budowlanych
 • Pomiary drgań od eksploatacji linii kolejowych
 • Pomiary drgań infrastruktury kolejowej dla różnego obciążenia ruchem
 • Pomiary drgań instalacji energetycznych i ciepłowniczych w zakładach energetycznych
 • Pomiary drgań maszyn papierniczych w największych papierniach w Polsce – w kontekście zwiększenia wydajności
 • Pomiary drgań pojazdów wojskowych (haubice, moździerze, czołgi)
 • Pomiary drgań pojazdów samochodowych oraz autobusowych
 • Pomiary drgań urządzeń specjalnych: maszyny górnicze, łodzie, maszyny drenujące