Pomiary drgań budynków

Przez cały okres eksploatacji obiektów mieszkalnych, gospodarczych oraz przemysłowych podlegają one dynamicznym oddziaływaniom, które wywołują określone skutki zarówno dla ludzi, jak i samych konstrukcji. Dostosowanie technologii budowy do wyzwania, jakie niewątpliwie stanowi neutralizacja drgania budynków to jedno z podstawowych zadań przeprowadzania pomiarów i badań wpływu drgań na budynki. Dzięki nowoczesnym metodom jesteśmy w stanie prowadzić rzetelne, kompleksowe pomiary oddziaływania dynamicznego, pozwalające skutecznie chronić konstrukcje przed jego negatywnymi skutkami.

Jakim rodzajom oddziaływań podlegają budynki?

W trakcie budowy, ale również użytkowania budynku, przebywające w nim osoby, podobnie jak elementy konstrukcyjne, narażone są na oddziaływania pochodzące z różnych źródeł. Do najpopularniejszych rodzajów drgań przenoszonych na obiekty, zaliczają się:

  • wibracje powodowane przez urządzenia mechaniczne, takich jak kotły i instalacje grzewcze, transformatory, dźwigi systemy klimatyzacji itp.,
  • drgania wywoływane eksploatacją budynków przez przebywające w nich osoby (przemieszczanie się, przesuwanie przedmiotów, użytkowanie wind, klatek schodowych, zamykanie drzwi i okien),
  • drgania przenoszone przez podłoże, powodowane oddziaływaniem pojazdów i ciężkiego sprzętu, pojazdów ciężarowych, komunikacji zbiorowej innych maszyn i urządzeń przemysłowych.

Wpływ drgania na obiekty oraz ludzi

Prowadzony przez nas monitoring drgań budynków pozwala zminimalizować negatywne skutki oddziaływania dynamicznego obiektów, do których należą m.in.: obniżenie wytrzymałości stropów i ścian nośnych, zarysowania oraz pęknięcia murów, poważne awarie zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców, a nawet katastrofy budowlane. Negatywny skutek ekspozycji na drgania stanowi również zwiększenie poziomu hałasu w pomieszczeniach.

Normy stosowane przy analizie wibracji Podstawową formą ochrony przed drganiami jest właściwa diagnostyka źródła oddziaływania, pozwalająca na wdrożenie odpowiednich działań i właściwe zabezpieczenie konstrukcji obiektu. Pozwala ono zminimalizować skalę przenoszonych na budynki wibracji, jednocześnie obniżając ich odczuwalność. Realizowane przez naszą firmę pomiary prowadzone są zgodnie z normami:

  • PN-B-02170_2016_12P – odnoszącą się do oceny szkodliwości wymuszenia przekazywanego przez podłoże na budynki,
  • PN-B-02171_2017_06P – określającej maksymalne wartości drgań mechanicznych dla zapewnienia komfortu przebywania ludzi w obiektach.

Swoją ofertę kierujemy do firm budowlanych, deweloperów, inwestorów prywatnych, a także podmiotów sprawujących nadzór nad budynkami mieszkalnymi i przemysłowymi.