Pomiary drgań mechanicznych

Drgania mechaniczne stanowią poważne zagrożenie w odniesieniu zarówno do maszyn obecnych w obrębie danego obszaru roboczego, jak i do zdrowia samych pracowników. Są one charakterystyczne przede wszystkim w środowisku, w którym występuje duża liczba urządzeń napędzanych za pośrednictwem silników. Oprócz niekorzystnego oddziaływania na ludzi oraz wyposażenie określonego zakładu mogą wywierać także negatywny wpływ na strukturę budynków, stwarzając ryzyko ich trwałego uszkodzenia.

RCC Nova – profesjonalne pomiary maszyn w kontekście drgań mechanicznych

Firma RCC Nova oferuje Państwu przeprowadzenie kompleksowych i precyzyjnych pomiarów drgań mechanicznych w miejscu pracy. Efektem działań jest możliwość znacznego ograniczenia lub nawet całkowitej eliminacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia wibracji. Jednocześnie wpływa to minimalizację czynników ryzyka zawodowego.

Nasza jednostka badawcza zapewnia usługi realizowane przy użyciu nowoczesnych i wysokosprawnych urządzeń, a także przy zastosowaniu metod efektywnych, bezpiecznych oraz w pełni zgodnych z normami ISO czy PN-EN.

 

Najczęstsze przyczyny pojawiania się drgań mechanicznych

Drgania mechaniczne mogą wystąpić zarówno w ciałach stałych, jak i w płynach. Najczęściej wywoływane są czynnikami, takimi jak m.in.:

  • powstanie luzu w obrębie mocowań,
  • nieprecyzyjnie przeprowadzony montaż urządzeń,
  • uszkodzenie łożysk,
  • wyeksploatowanie materiałów,
  • niewłaściwe wyważenie obrotowych detali.

Należy mieć przy tym na uwadze, że o ile maszyna jest w stanie długotrwale funkcjonować przy wystąpieniu niektórych drobnych usterek, o tyle w przypadku pojawienia się pierwszych symptomów związanych z wibracjami mechanicznymi poważna awaria występuje zwykle już w ciągu zaledwie kilku miesięcy.

Pomiar drgań mechanicznych – ogólna charakterystyka badania i jego najważniejsze zalety

Badanie wibracji maszyn w najkrótszej definicji sprowadza się do wyznaczenia stopnia ekspozycji w kontekście drgań cechujących się określonym zakresem częstotliwości w obrębie trzech prostopadłych względem siebie kierunków. Cała procedura wymaga przeprowadzania zestawu reprezentatywnych pomiarów, a w kolejnym kroku zweryfikowania ich zgodności z obowiązującymi normami. Finalnie dzięki jej wdrożeniu możliwa jest precyzyjna identyfikacja oraz eliminacja wszystkich istotnych zagrożeń związanych z higieną i bezpieczeństwem pracy.

W laboratorium RCC Nova wszystkie czynności związane z badaniami drgań mechanicznych wykonywane są przez wykwalifikowany i doświadczony personel, korzystający podczas swoich zadań ze sprawdzonych metod oraz bogato wyposażonego, zaawansowanego technologicznie zaplecza. W końcowym rozrachunku stanowi to dla naszych klientów gwarancję uzyskania miarodajnych rezultatów pomiarów, a także trafnie określonych wytycznych dotyczących niezbędnych do poprawy czynników w celu zoptymalizowania warunków pracy funkcjonujących w ramach danego obszaru roboczego.

W przypadku drgań mechanicznych pomiary pozwalają przede wszystkim na:

  • uzyskanie wczesnej informacji o możliwości wystąpienia awarii,
  • odpowiednio szybkie wstrzymanie pracy wadliwego urządzenia, przed pojawieniem się realnego niebezpieczeństwa,
  • zmniejszenie liczby przerw w produkcji, dzięki stałemu utrzymywaniu maszyn w dobrej kondycji,
  • zredukowanie kosztów wynikające z reagowania na problem przed wystąpieniem konieczności dokonywania gruntownych napraw sprzętu.