Pomiary hałasu środowiskowego

Hałas rozumiany jako każdy dźwięk niepożądany lub szkodliwy dla zdrowia ludzkiego jest zagadnieniem tak powszechnym, że nie sposób przecenić zabiegów mających na celu ograniczenie jego wpływu.

Firma RCC Nova Sp. z o.o. oferuje fachową i szeroką wiedzę z zakresu walki z hałasem: jego minimalizowaniu i przeciwdziałaniu.

W zakresie projektów akustycznych prowadzone są:

1
 • Pomiary hałasu środowiskowego, w otoczeniu maszyn oraz infrastruktury generującej hałas szkodliwy.
 • Pomiary hałasu w warunkach pracy.
2
 • Pomiary hałasu w pojazdach samochodowych, pojazdach transportu publicznego (autobusy, tramwaje) oraz pojazdach ciężkich (koparki, pojazdy specjalne).
 • Pomiary drgań i hałasu maszyn, złożonych konstrukcji, pomieszczeń.
3

Wyniki pomiarów akustycznych prowadzą do określenia źródeł hałasu, a następnie modyfikacji umożliwiających zredukowanie hałasu generowanego przez maszyny, pojazdy i urządzenia. Realizujemy pełen zakres analiz zmierzonych sygnałów.

Oferujemy usługi z zakresu ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności:

Pomiary i ocena hałasu w środowisku zewnętrznym:

 • hałas emitowany przez instalacje i zakłady przemysłowe,
 • hałas drogowy, kolejowy, tramwajowy,
 • hałas lotniczy, hałas linii elektroenergetycznych, inne,
 • całodobowe pomiary monitoringowe hałasu.

Pomiary hałasu maszyn i urządzeń:

 • ocena poziomu dźwięku emitowanego przez maszynę,
 • ocena zgodności z dyrektywą hałasową 2000/14/WE dla potrzeb certyfikacji CE,
 • wyznaczanie mocy akustycznej maszyn,
 • diagnostyka maszyn i urządzeń (diagnostyka wibroakustyczna).