Pomiary termowizyjne

Firma RCC Nova Sp. z o.o. oferuje najwyższą jakość pomiarów i analiz termowizyjnych gwarantowaną poprzez posiadany certyfikat ITC Level 1.

Do wykonywania pomiarów termowizyjnych używamy najwyższej jakości sprzętu: kamer laboratoryjnych oraz przemysłowych firmy FLIR SYSTEMS.

Zastosowanie pomiarów termowizyjnych:

1

Pomiary termowizyjne w przemyśle

 • kontrola linii produkcyjnych,
  badania silników spalinowych i turbin,
 • badania środowiskowe, np. wykrywanie samozapłonów hałd węglowych, składowisk śmieci, silosów,
 • nadzór pracy i wykrywanie punktów przegrzewania maszyn i urządzeń wirujących, łożysk, przekładni, wałów, sprzęgieł, kompresorów, pomp, badanie jakości wyrobów.
2

Pomiary termowizyjne w inżynierii

 • inżynieria mechaniczna: kontrola temperatury pracy maszyn i urządzeń,
 • inżynieria materiałowa: badania kompozytów.
3

Pomiary termowizyjne w energetyce

 • pomiary rozdzielni energetycznych, transformatorów, szafek elektrycznych, uszkodzonych bezpieczników, linii WN i wszelkich złączy,
 • diagnostyka techniczna na podstawie analizy rozkładów temperatury na powierzchni urządzeń i obiektów w trakcie ich normalnej eksploatacji, takich jaki: transformatory, generatory, silniki, linie przesyłowe i tradycyjne, stacje rozdzielcze wysokiego i niskiego napięcia, linie technologiczne,
 • badania urządzeń grzejnych gospodarstwa domowego,
 • badania obwodów elektronicznych w celu określenia rozpływu ciepła oraz oceny jakości chłodzenia podzespołów.
4

Pomiary termowizyjne w budownictwie

Bezinwazyjna inspekcja: stanu ocieplenia domów, stanu instalacji elektrycznych, jakości wykonania izolacji termicznej budynku, stanu przewodów kominowych oraz wiele innych parametrów, tj.:

 • wykrywanie zawilgoceń,
 • diagnostyka cieplna budynków: przed i poremontowa,
 • lokalizacja miejsc ucieczki ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania,
 • lokalizacja miejsc pęknięć sieci grzewczej i wodociągowej,
 • wykrywanie pęknięć i niejednorodności materiałów,
 • lokalizacja mostków cieplnych,

 • lokalizacja rur z ciepłą wodą, oraz wycieków i nieszczelności, filtracji powietrza,

 • identyfikacja wad technologicznych przegród budynków,

 • określanie prawidłowego osadzenia i zaizolowania okien,

 • poszukiwanie ukrytych elementów konstrukcji takich jak zamurowane przejścia, otwory,

 • wykrywanie belek konstrukcyjnych w domach szkieletowych, tzw. „Kanadyjkach”.

5

Pomiary termowizyjne w ciepłownictwie

 • lokalizacja rur z ciepłą wodą oraz wycieków i nieszczelności instalacji,
 • identyfikacja wadliwych i nieinwentaryzowanych elementów instalacji grzewczej oraz wycieków wody,
 • lokalizacja wad ogrzewania podłogowego,
 • wyznaczanie przebiegu, umiejscowienia elementów grzejnych,
 • ocena stanu izolacji cieplnej pieców, kotłów, rurociągów, izolowanych kanałów, elektrofiltrów, kadzi (diagnostyka przedremontowa i powykonawcza),
 • lokalizacja przebiegu sieci ciepłowniczej (inwentaryzacja),
 • identyfikacja uszkodzeń wymurówki pieców, kominów żelbetowych.