Pomiary wibroakustyczne

Istotą pomiarów wibroakustycznych, jakie prowadzi firma RCC Nova Sp. z o.o. jest nie tylko pomiar drgań i hałasu oraz określenie poziomów w odniesieniu do norm, lecz przede wszystkim znalezienie źródła oraz rozwiązania problemu niepożądanych oddziaływań.

Poprzez pomiary możliwa jest identyfikacja źródeł szkodliwego hałasu i drgań, co jest początkiem poszukiwania rozwiązania docelowego – redukcji hałasu i drgań.

Oferujemy wsparcie w modyfikacji konstrukcji i doborze materiałów w celu optymalizacji dynamiki oraz akustyki obiektu.

Czytaj więcej

Dlaczego ważne jest regularne przeprowadzanie pomiarów wibroakustycznych?

W ostatnich latach na rynku coraz częściej można zaobserwować bardzo niekorzystny trend, polegający na istotnie zmniejszonym zainteresowaniu w zakresie przeprowadzania cyklicznej wibroakustycznej diagnostyki maszyn. Nierzadko pomiary wibroakustyczne wykonywane są przez ich właścicieli wyłącznie po zakończeniu kapitalnego remontu, w ramach usługi świadczonej przez serwis w pakiecie z samą konserwacją. Po ponownym dopuszczeniu maszyny do ruchu zwykle eksploatuje się ją aż do kolejnego serwisowania bez wykonywania w międzyczasie jakiejkolwiek dalszej diagnostyki wibroakustycznej.

Rozprzestrzenianie się opisanego zjawiska wynika przede wszystkim z chęci skrajnego zredukowania kosztów użytkowania maszyn, jednak w praktyce paradoksalnie prowadzi ono do dokładnie odwrotnego rezultatu. Wibroakustyka dużo mówi o kondycji określonego pojazdu lub urządzenia. Nadmierny hałas oraz zbyt wysoki poziom drgań w sposób bezpośredni przekłada się na szybszą eksploatację, co z kolei w krótkim czasie może zaowocować usterkami i tym samym zakłóceniami w działaniu przedsiębiorstwa. Jednocześnie te same czynniki mogą przyczyniać się również do wywołania wielu rozmaitych chorób wśród pracowników, a przy skrajnie złym obrocie spraw prowadzić nawet do wypadków śmiertelnych.

Firma RCC Nova Sp. z o.o. bazując na wieloletnim doświadczeniu, rzetelnej branżowej wiedzy oraz bogato wyposażonym zapleczu technicznym oferuje profesjonalną pomoc w zakresie identyfikacji źródeł problemów związanych z wibroakustyką, a także kompleksowe wsparcie przy ich rozwiązywaniu.

1

Celem pomiarów oraz analiz wibroakustycznych są:

 

 • zwiększenie komfortu w pojazdach szynowych, samochodach, autobusach,
 • poprawa warunków pracy w zakładach przemysłowych,
 • eliminacja szkodliwego hałasu strukturalnego (generowanego na skutek drgań) w maszynach i urządzeniach,
 • redukcja drgań i niepożądanych zjawisk wibroakustycznych w maszynach i obiektach zawierających elementy obrotowe (przekładnie, silniki, wały napędowe),
 • dobór materiałów wibroizolacyjnych, wytłumień akustycznych,
 • określenie możliwych modyfikacji strukturalnych w celu optymalizacji propagacji energii wibroakustycznej.

Narzędziami stosowanymi w pomiarach oraz analizach wibroakustycznych są systemy pomiarowe oraz oprogramowanie wykorzystujące  techniki z zakresu dynamiki strukturalnej, analiz częstotliwościowych, analiz rzędów. Wykorzystywane są algorytmy obliczeniowe służące identyfikacji źródeł problemów wibroakustycznych – w oparciu o metody cyfrowego przetwarzania sygnałów.

Pomiar wibroakustyczny może obejmować następujące testy:

 • test modalny z użyciem wymuszenia impulsowego (młotek modalny),
 • test modalny z wykorzystaniem wzbudnika (wymuszenie typu: szumem, sweep),
 • pomiary operacyjne drgań i hałasu w szerokim zakresie warunków eksploatacyjnych; dla pojazdów samochodowych może to być: rozbieg/wybieg silnika, jazda po nawierzchni o różnym stopniu nierówności.

Przykładowymi metodami umożliwiającymi identyfikację oraz rozwiązywanie problemów wibroakustycznych maszyn oraz pojazdów są:

 • Acoustic Source Quantification
 • Transfer Path Analysis
 • Operational Deflection Shapes
 • Modification Prediction
2

Rozwiązywanie typowych problemów wibroakustycznych:

 

Przemysł samochodowy:

 • podwyższone drgania kierownicy,
 • niepożądany hałas w zakresie szczególnych częstotliwości pracy silnika w przestrzeni pasażerskiej,
 • podwyższony hałas szerokopasmowy,
 • drgania na siedzeniach pasażerów, drgania drążka zmiany biegów.

Pojazdy szynowe:

 • nierównomierny rozkład sił dynamicznych w elementach układu jezdnego (wahacze, cięgna, tłumiki, sprężyny, amortyzatory, sprężyny powietrzne, elementy guma – metal),
 • wytrzymałość dynamiczna wibroizolatorów w układzie zawieszenia silników trakcyjnych,
 • podwyższone drgania w przestrzeni pasażerskiej, w kabinie maszynisty,
 • podwyższony hałas w wyniku drgań układów przekładni, sprężarek, elementów wirujących,
 • podwyższony hałas układów klimatyzacji.

Maszyny, urządzenia obrotowe (w tym energetyczne):

 • podwyższone drgania w wyniku rezonansów,
 • podwyższone harmoniczne,
 • szum, hałas szerokopasmowy,
 • drgania przekraczające poziomy dopuszczalne normowo.
3

Pomiary hałasu:

 • pomiary hałasu w środowisku (hałas przemysłowy, drogowy, kolejowy, lotniczy),
 • pomiary izolacyjności kabin i obudów w warunkach pola swobodnego lub w miejscu ich zainstalowania,
 • pomiary hałasu wewnątrz budynków i pomieszczeń mieszkalnych,
 • hałas emitowany przez instalacje i zakłady przemysłowe,
 • całodobowe pomiary monitoringowe hałasu.

Przykłady projektów zrealizowanych w zakresie wibroakustyki:

 • Pomiary oraz analizy drgań i hałasu w pojazdach autobusowych oraz optymalizacja z zużyciem narządzi do analizy „test based” oraz narzędzi do analiz MES
 • Rozwiązywanie lokalnych problemów drganiowych podzespołów pojazdów samochodowych (układ kierowniczy, zawieszenie, mocowanie napędu)
 • Wyznaczanie głównych źródeł hałasu maszyn przemysłowych
 • Analiza przekładni samochodowej w celu określenia sił dynamicznych powodujących podwyższone drgania i hałas
 • Wyznaczenie mocy akustycznej silnika elektrycznego