Testowanie oprogramowania Simcenter Testlab 2019

Przez kilka ostatnich miesięcy RCC Nova, we współpracy z Siemens Industry Software NV, brała udział w projekcie polegającym na przetestowaniu funkcjonalności przedpremierowej wersji oprogramowania Simcenter Testlab 2019. Do obowiązków wykwalifikowanej kadry inżynierów należało sprawdzenie poprawności działania poszczególnych modułów aplikacji, zastosowanie aplikacji w praktyce oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej błędów koniecznych do wyeliminowania przed oficjalną premierą nowej wersji.

Prace prowadzone były zarówno w biurze RCC Nova w Krakowie, jak i w siedzibie klienta w Leuven (Belgia).

24.07.2019 r.

Projekt stanowiska do przeprowadzania badań nieustalonych zjawisk cieplno-wytrzymałościowych na zlecenie Politechniki Krakowskiej

RCC Nova realizowała projekt we współpracy z Instytutem Inżynierii Cieplnej i Procesowej Politechniki Krakowskiej. Zakres pracy obejmował zaprojektowanie, prefabrykację i uruchomienie układu sterowania stanowiskiem wraz z oprogramowaniem sterownika PLC oraz integrację systemu klasy SCADA, wizualizację i kontrolę procesu, a także przygotowanie pomiarów, akwizycję i wstępną analizę danych. Stanowisko badawcze znajduje się w laboratorium PK przy Al. Jana Pawła II w Krakowie.

16.07.2019 r.

Pomiary dynamiczne maszyny papierniczej – Mondi Stambolijski, Bułgaria

W listopadzie zespół pomiarowy RCC Nova brał udział w pomiarach dynamicznych maszyny papierniczej w fabryce Mondi Stambolijski w Bułgarii. Zakres prac został podzielony na dwa etapy. Pierwszym z nich było badanie dynamiki strukturalnej w celu wyznaczenia częstotliwości własnych struktury maszyny oraz poszczególnych elementów mechanicznych.  Drugim etapem jest wielopunktowy pomiar drgań podczas pracy maszyny w trybie eksploatacyjnym. Przeanalizowane dane posłużą w celu określenia możliwości zwiększenia wydajności pracy maszyny.

5.12.2018 r.

Pozytywny wynik pierwszego audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą ISO 9001:2015

Niezmiernie miło nam poinformować, że 26.11.18 r. przeszliśmy pomyślnie I audyt nadzoru Systemu Zarządzania Jakością przeprowadzony przez czołową jednostkę certyfikującą  TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Audyt potwierdził zgodność Systemu Zarządzania Jakością,  funkcjonującego w firmie RCC Nova Sp.  z o. o., z normą ISO 9001:2015 w zakresie  projektowania i produkcji sterowników elektronicznych  oraz oprogramowania do nich oraz w zakresie tworzenia i sprzedaży oprogramowania do urządzeń przemysłowych.

Pozytywne wyniki mobilizują nas do dalszego doskonalenia, podnoszenia jakości naszych wyrobów oraz usług, a także potwierdzają efektywność procesów realizowanych w ramach Systemu Zarządzania Jakością.

4.12.2018 r.

Modułowa platforma sterownika elektronicznego

Modułowa platforma sterownika elektronicznego z cechami bezpieczeństwa SIL do zastosowań kolejowych, samochodowych oraz maszynowych nr umowy: POIR.01.01.01-00-0457/17-00

Cel projektu: opracowanie, a następnie wdrożenie do działalności Wnioskodawcy nowego produktu w postaci innowacyjnego konfigurowalnego modelu sterownika elektronicznego spełniającego wymagania bezpieczeństwa stawiane systemom sterowania na poziomach SIL (Safety Integrity Level) od 0 do 4.

Planowane efekty: wzmocnienie konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności Spółki RCC Nova na rynku polskim i europejskim. Innowacyjny produkt będzie uzupełnieniem bogatej oferty Wnioskodawcy i będzie adresowany do odbiorców z kraju (m.in. RAWAG S.A., EC Engineering sp. z o.o., Solaris Bus&Coach) oraz w dalszej perspektywie także z całego świata (Ultimate Europe, Knorr-Bremse, Bombardier Transportation).

Kwota dofinansowania: 604 602,23 PLN

Wartość projektu:  970 844,43 PLN

Beneficjent: RCC Nova sp. z o.o.

4.12.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 02/POIR/2017

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem powstępowania ofertowego nr 02/POIR/2017 dotyczącego wyboru Wykonawcy na dostawę materiałów oraz elementów elektronicznych i mechanicznych w celu realizacji przez Zamawiającego badań przemysłowych dotyczących testów oraz optymalizacji rozwiązań elektronicznych i mechanicznych w zakresie zaburzeń elektromagnetycznych, wytrzymałości mechanicznej, odporności na warunki klimatyczne,  obciążenia, itd., w ramach projektu pod nazwą: „Modułowa platforma sterownika elektronicznego z cechami bezpieczeństwa SIL do zastosowań kolejowych, samochodowych oraz maszynowych” firma RCC NOVA Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Lublańskiej 34, 31-476 Kraków informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Mister, ul. Magazynowa 10, 34-325 Łodygowice.

 

Adam Macheta

Prezes Zarządu RCC Nova Spółka z o.o.

27.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe 2 POIR 2017

Dostawa materiałów oraz elementów elektronicznych i mechanicznych w celu realizacji przez Zamawiającego badań przemysłowych w ramach projektu pod nazwą: „Modułowa platforma sterownika elektronicznego z cechami bezpieczeństwa SIL do zastosowań kolejowych, samochodowych oraz maszynowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zapytanie ofertowe_2_POIR_2017

Załacznik nr 1_fomularz ofertowy nr 2_POIR_2017

Załacznik nr 2_formularz cenowy 2-POIR-2017

Załacznik nr 3_oswiadczenie o braku powiazan_zapytanie ofertowe_2-POIR-2017

Załacznik nr 4_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu_zapytanie ofertowe nr 2-POIR-2017

Załacznik nr 5_oswiadczenie o braku przeslanek do wykluczenia_zapytanie ofertowe nr 2-POIR-2017

Załacznik nr 6_Specyfikacja techniczna dla zadania 3 POIR_2017

Załacznik nr 7_istotne_postanowienia_umowy_nr 2_POIR-2017

13.11.2017 r.

Pomiary stanowiskowe wstrząsarki firmy PMP Group

Rcc Nova po raz kolejny nawiązała współprace z międzynarodowym producentem maszyn papierniczych – grupą PMP. Podczas testów stanowiskowych wstrząsarki, które odbyły się w polskiej siedzibie firmy w Jeleniej Górze określono dynamiczne parametry pracy maszyny.  Zmierzeniu i późniejszej ocenie poddano poziomy naprężeń krytycznych w aspekcie wytrzymałości oraz oddziaływania dynamiczne – przemieszczenia, przyspieszenia drgań.

5.10.2017 r.

Badania pojazdu autobusowego Solaris Urbino 18 electric

W lipcu oraz sierpniu firma Rcc Nova brała udział w testach wytrzymałościowych w pełni elektrycznego autobusu firmy Solaris Bus & Coach S.A. Celem badań było określenie naprężeń w konstrukcji pojazdu oraz parametrów dynamicznych pracy autobusu. W ramach projektu nasza firma wykonała pełną instalacje pomiarową wg wytycznych klienta wraz z przeprowadzeniem kilkuetapowych badań oraz w końcowej fazie obróbkę i analizę uzyskanych danych.  Przeprowadzono testy statyczne w podpoznańskiej siedzibie firmy Solaris oraz testy dynamiczne na torze testowym TATRA w czeskich Koprivnicach. 

5.10.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/POIR/2017

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem powstępowania ofertowego nr 01/POIR/2017 dotyczącego wyboru Wykonawcy na dostawę modułów elektroniki do cząstkowych analiz zagrożeń w celu realizacji przez Zamawiającego badań przemysłowych w ramach projektu pod nazwą: „Modułowa platforma sterownika elektronicznego z cechami bezpieczeństwa SIL do zastosowań kolejowych, samochodowych oraz maszynowych” firma RCC NOVA Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Lublańskiej 34, 31-476 Kraków informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: AMC TECH SP. Z O.O.

 

Adam Macheta

Prezes Zarządu RCC Nova Spółka z o.o.

21.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe 1 POIR 2017

Dostawa modułów elektroniki do cząstkowych analiz zagrożeń w celu realizacji przez Zamawiającego badań przemysłowych w ramach projektu pod nazwą: „Modułowa platforma sterownika elektronicznego z cechami bezpieczeństwa SIL do zastosowań kolejowych, samochodowych oraz maszynowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zapytanie ofertowe_1_POIR_2017

Załacznik nr 1_fomularz ofertowy nr 1_POIR_2017

Załacznik nr 2_formularz cenowy 1-POIR-2017

Załacznik nr 3_oswiadczenie o braku powiazan_zapytanie ofertowe_1-POIR-2017

Załacznik nr 4_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu_zapytanie ofertowe nr 1-POIR-2017

Załacznik nr 5_oswiadczenie o braku przeslanek do wykluczenia_zapytanie ofertowe nr 1-POIR-2017

Załacznik nr 6_Specyfikacja techniczna dla pozycji nr 1, 2, 3, 4 i 5_POIR_2017

Załacznik nr 7_istotne_postanowienia_umowy_nr 1_POIR-2017

9.08.2017 r.

Automotive Testing Expo in Stuttgart

Automotive Testing Expo is the annual exhibition, which gather the main suppliers from automotive sector. From the initial prototype analysis through to end of line inspection and quality assurance, exhibitors will display their very latest products that are all improving vehicle reliability, durability, safety and quality.
The exhibition will be held on 16th -18th June 2015 at Messe Stuttgart Germany.
We kindly invite you to meet up with our engineers!

25.08.2015 r.

Vibration test of battery set performed on electro-dynamic shaker.

Vibration test of battery set has been performed on electro-dynamic shaker. Objective of those tests was to investigate, if the battery set from new supplier meets the operational standards.
At the end of the tests the battery set has been checked. No damages of the battery cell has been observed.

25.08.2015 r.

Continuation of the long-term cooperation with LMS International NV (Siemens group).

LMS International has entered the Siemens PLM group. The acquired company was renamed to Siemens Industry Software.
The cooperation between RCC Nova & Siemens Industry Software cover the research and measurement projects, mainly for automotive industry, as well as the software quality testing.

25.08.2015 r.

Analysis of dynamic parameters of paper machine in order to increase the production efficiency.

To increase the production efficiency of paper machine we began the firsts step of multi-stage project. Scope of work include investigation of dynamic parameters of machine based on measurement and FEM analysis. The main objective of those tests is to distinguish the critical components of construction to be modified in order to increase the production speed.

20.07.2015 r.

RCC Nova z wizytą na konferencji Euronoise 2015 – Maastricht

W dniach 1-3 czerwca 2015, w Holenderskiej miejscowości Maastricht odbyła się konferencja naukowa Euronoise 2015. Konferencja, zorganizowana przez European Acoustics Association poruszała w głównej mierze tematy związane z inżynierią kontroli hałasu w aspekcie oddziaływania na komfort akustyczny oraz środowisko zewnętrzne. Zaprezentowano najnowsze metody pomiaru, analiz oraz symulacji akustycznych stosowanych w najważniejszych ośrodkach naukowych Europy. Aktywne uczestnictwo pracowników RCC Nova oraz wymiana doświadczeń z uczestnikami konferencji w dużej mierze przyczyniają się do świadczenia usług w zakresie akustyki na najwyższym, światowym poziomie.

28.06.2015 r.

RCC Nova with a visit at the Euronoise 2015 conference.

Euronoise 2015, the 10th European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, was held at the heart of Europe where the first treaties leading to the creation of the European Union were signed. Acousticians and noise experts from all over the Europe were gather for the event on noise control, and soundscape in Europe, organised by the European Acoustics Association.
Active participation of the RCC Nova employees and exchange of experiences with conference participants, largely contribute to the provision of high quality services in the field of acoustics.

28.06.2015 r.

Badania dynamiki konstrukcji pojazdu wojskowego

Zakres badań obejmował:
• Pomiary tensometryczne podczas jazdy eksploatacyjnej oraz podczas strzelania.
• Pomiary przyspieszeń drgań podczas jazdy eksploatacyjnej oraz podczas strzelania na strukturze oraz urządzeniach wewnątrz pojazdu.
Pomiary te odbyły się na terenie poligonu doświadczalnego. Dodatkowo wykonano badania dynamiki strukturalnej pojazdu wraz z elementami mocowań i uchwytów aparatury będącej wyposażeniem pojazdu. Zakres ten objął eksperymentalną analizę modalną, która to posłuży do wyznaczenia parametrów dynamicznych tj. częstości drgań własnych oraz postaci drgań struktury oraz uchwytów i mocowań urządzeń.

7.02.2015 r.

Measurements of a dynamic parameters of military vehicle costruction.

Scope of work include:
• Strain measurements in operational driving conditions and through the shooting.
• Acceleration measurements in operational driving conditions and through the shooting, on the vehicle structure and interior devices.
The measurements took place on the proving ground. In addition, test of the structure dynamics including interior equipment was performed. The experimental modal analysis, which was included into mentioned tests, allows to determine the dynamic parameters, like eigen frequencies and mode shapes of the structure.

7.02.2015 r.

Strain gauge instrumentation on energy pipeline at Cracow University of Technology.

Scope of work cover the strain gauge and thermo-couple instrumentation on the pipeline, for the measurement in high temperatures – above 200oC. The instrumentation was done at the laboratory of Cracow University of Technology.
The installation has been adapted to work with data acquisition system located at the laboratory of Cracow University of Technology. High compliance in between measurements and numerical analysis has been achieved.

2.01.2015 r.

Ekspertyza uszkodzeń zmęczeniowych wózka pojazdu szynowego.

RCC Nova wykonała projekt badawczy mający na celu uzyskanie parametrów wejściowych do analizy zmęczeniowej elementów wózka pojazdu szynowego. Prace wykonano na kolejce miejskiej U-line w Uijeongbu, Korea Południowa.
Dokonano pomiaru szeregu parametrów dynamicznych – w warunkach eksploatacji oraz podczas testów stacjonarnych (eksperymentalna analiza modalna) uzyskując dane, które posłużą do analiz numerycznych prowadzących do wykonania symulacji wytrzymałościowych.
Wynikiem prac będzie zaproponowanie rozwiązań zapewniających wzmocnienie konstrukcji oraz ustalenie newralgicznych odcinków trasy, w znaczny sposób wpływających na zniszczenie zmęczeniowe.
Pomiary te wchodzą w skład kompleksowego projektu mającego na celu modernizację konstrukcji wózka.

2.10.2014 r.

Fatigue damage expertise of the railway bogie.

RCC Nova has performed a research project providing the output parameters for fatigue analysis of railway bogie components. Work has been done on the city rail line, U-line in Uijeongbu, South Korea.
Sort of dynamic parameters has been measured – in operational conditions and during the experimental tests (Experimental modal analysis). Acquired data will be used for numerical analysis (FEM).
As the result, a solution for construction reinforcement will be proposed. Moreover, establishing of the critical sections of the rail track, significantly affecting the fatigue damages will be discussed.
The measurements are included in a multi-stage project, whose main objective is to modernize the bogie construction.

2.10.2014 r.

Optymalizacja konstrukcji pudła autobusu

Projekt optymalizacja konstrukcji pudła autobusu pod względem obniżenia poziomu drgań w przestrzeni pasażerskiej objął szereg pomiarów oraz analiz, których przykładami są:
• Wyznaczenie operacyjnych postaci drgań (deformacji struktury w wyniku oddziaływań drganiowych), zarówno dla ustalonych obrotów jak również dla rozbiegu (analiza rzędów).
• Analiz częstotliwościowa i ocena stopnia tłumienia drgań przez poszczególne układy mocowań wibroizolatorów.
• Klasyczna, eksperymentalna analiza modalna – wyznaczenie częstotliwości własnych – ocena możliwości wystąpienia rezonansów.

28.05.2014 r.

Optimalization of the bus body construction.

Project of optimization of the bus body construction in order to reduce the interior noise and vibrations tooks over a number of measurements and analysis:
• Determination of operational mode shapes (deformation of the structure due to vibrations), for constant engine speed and for run-up (order tracking).
• Frequency analysis and evaluation of vibration damping level through the different engine mounts.
• Experimental modal analysis for determination of eigen frequencies – evaluation of resonances.

28.05.2014 r.