Usługi pomiarowe dla kolejnictwa

Sektor kolejnictwa wspieramy w następujących zakresach:

 • Wytrzymałość
  • Pomiary tensometryczne eksploatacyjne – służące do oceny parametrów wytrzymałościowych, również z uwzględnieniem wytrzymałości zmęczeniowej pudeł, wózków, elementów zawieszenia,
  • Walidacja modeli numerycznych drogą statycznych testów wytrzymałościowych.
 • Wibroakustyka
  • Badania wibroakustyczne mające na celu ocenę emisji drgań i hałasu w pojeździe oraz identyfikację źródeł i ścieżek propagacji drgań i hałasu. Pozwala to na eliminację problemów w kontekście komfortu,
  • Ocena skuteczności działania wibroizolatorów (w układach zawieszeń, na mocowaniach silników trakcyjnych).
 • Dynamika
  • Badania dynamiki w warunkach pracy – mające na celu ocenę bezpieczeństwa jazdy, spokojności biegu pojazdu,
  • Analiza modalna operacyjna oraz eksperymentalna (wyznaczanie częstotliwości drgań własnych, tłumienia oraz postaci drgań) pudeł, ram wózków, innych elementów strukturalnych pojazdu,
  • Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych komponentów.
 • Pomiary infrastruktury kolejowej – dynamika
  • Ocena skuteczności tłumienia drgań elementów toru kolejowego,
  • Ocena rozkładu nacisków podczas przejazdów przez różne fragmenty toru (łuki, rozjazdy, proste).
 • Pomiary torowe
  • Pomiary geometrii torów przy użyciu specjalistycznych urządzeń.
 • Monitoring wizyjny
  • Rejestracja pracy elementów zawieszeń, współpracy koło – szyna, pracy pantografów,
  • Rejestracja przedpola jazy pojazdu.
 • Diagnostyka eksploatacyjna pojazdu
  • Monitorowanie stanu urządzeń poprzez pomiar temperatury, drgań, przemieszczeń w celu optymalnego zaplanowania prac serwisowych lub podjęcia działań w sytuacjach zagrożeń wystąpienia awarii. Dotyczy to takich elementów jak: hamulce, ułożyskowania, koła zębate, napędy.
 • Analizy MES
  • Analizy numeryczne dotyczące wytrzymałości, dynamiki strukturalnej, aerodynamiki, crash.
 • Analizy Multibody
  • Analizy dynamiki układów kinematycznych – kompletnych pojazdów kolejowych, jak również poszczególnych komponentów.