Usługi pomiarowe dla przemysłu motoryzacyjnego

Dla producentów z branży motoryzacyjnej
oferujemy szereg usług pomiarowych
pozwalających na optymalizację parametrów
wytrzymałościowych, komfortu, dynamiki.

 • Wytrzymałość
  • Pomiary tensometryczne eksploatacyjne – służące do oceny parametrów wytrzymałościowych, również z uwzględnieniem wytrzymałości zmęczeniowej,
  • Wyznaczanie obciążeń eksploatacyjnych – sił, momentów gnących, skręcających,
  • Wyznaczanie naprężeń komponentów pracujących w warunkach dynamicznych zmian temperatury: wymienniki ciepła, chłodnice,
  • Testy wibracyjne oraz wytrzymałościowe na wzbudnikach drgań oraz maszynach wytrzymałościowych.
 • Wibroakustyka
  • Badania wibroakustyczne mające na celu określenie udziału poszczególnych komponentów w ogólnym poziomie generowanych drgań i hałasu (silnik, zawieszenie, skrzynie biegów), zarówno w dziedzinie czasu jak również prędkości obrotowej silnika. Pozwala to na eliminację problemów w kontekście komfortu,
  • Identyfikacja oraz rozwiązywanie problemów związanych z drganiami i hałasem.
 • Pomiary termowizyjne
  • Pomiary temperatur punktowych lub rozkładu temperatur wielu komponentów,
  • Sprawdzanie stanu izolacji oraz złączy elektrycznych.
 • Pomiary szybką kamerą
  • Pomiary zjawisk szybkozmiennych oraz analiza informacji wizyjnej (np. zachowanie pióra wycieraczki na szybie).