Usługi pomiarowe dla przemysłu maszynowego

Oferujemy wsparcie inżynierskie dla przemysłu maszynowego.

 • Realizujemy pomiary w następujących zakresach:
  • Pomiary wibroakustyczne – ocena drgań i hałasu w warunkach obciążeń dynamicznych (m. in. maszyny wirujące, instalacje przesyłowe),
  • Pomiary wytrzymałościowe struktur nośnych maszyn przemysłowych (m. in. maszyny papiernicze),
  • Badania dynamiki strukturalnej – analiza modalna eksperymentalna i operacyjna,
  • Diagnostyka uszkodzeń oraz stanu pracy – przekładnie, łożyska, napędy. Identyfikacja uszkodzeń i pogorszenia stanu pracy na podstawie monitoringu temperatury, drgań, hałasu:
   • – brak osiowości,
   • – luzy w posadowieniu,
   • – zużycie łożysk,
   • – luzy (wybicie) obudów łożysk,
   • – niedostateczne smarowanie,
   • – zużycie sprzęgieł,
   • – zużycie kół zębatych,
   • – rezonans, itp.
 • W ramach wykonywanych badań na obiektach przy użyciu nowoczesnych technik pomiarowych:
  • dostarczamy informacje na temat stanu pracy obiektu,
  • oceniamy niezawodność i bezpieczeństwo pracy,
  • wykrywamy potencjalne zagrożenia,
  • określamy dynamikę w zmiennych warunkach pracy/obciążeń,
  • oceniamy parametry wytrzymałościowe w kontekście trwałości maszyny,
  • identyfikujemy problemy drganiowe i akustyczne,
  • wspieramy w procesie projektowania nowych maszyn.
 • Korzyści:
  • optymalizacja pod względem trwałości i niezawodności,
  • wczesne przewidywanie uszkodzeń, oszczędności w planowaniu prac serwisowych,
  • eliminacja problemów drganiowych oraz akustycznych,
  • optymalizacja wydajności pracy,
  • zmniejszone koszty dzięki zminimalizowaniu nieplanowanych przestojów awaryjnych.