Polityka jakości

Jakość oznacza dla nas rozpoznanie potrzeb i spełnienie wymagań naszych Klientów, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.

Misja organizacji: RCC NOVA oferuje wsparcie dla przemysłu poprzez prace badawcze i rozwój produktów z zakresu elektroniki oraz systemów pomiarowych i sterowania.

RCC Nova działa w następujących gałęziach przemysłu: Kolejnictwo, Motoryzacja, Energetyka, Przemysł maszynowy.

Koncentrujemy się na rozwoju, wdrażaniu oraz produkcji nowoczesnych urządzeń elektronicznych. Są to sterowniki elektroniczne oraz systemy sterowania – budowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, urządzeń diagnostycznych, układów sterowania i wizualizacji.
Pobierz plik – Polityka_Jakości.pdf

Nasze cele, którymi są: zadowolenie klienta i rozwój firmy, realizujemy przez:

  • dokładne rozpoznanie i zrozumienie ryzyk i szans, związanych z potrzebami Klienta i przepisami prawa,
  • parametryzację procesów istotnych dla realizacji wymagań Klienta,
  • zaangażowanie wszystkich pracowników organizacji na rzecz realizacji celów zadaniowych,
  • doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015,
  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Za Politykę Jakości odpowiadam osobiście i zapewniam środki na ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością oraz realizację określonych wyżej celów.

Wszyscy pracownicy RCC Nova, zobowiązani są do stosowania Polityki Jakości w zakresie wykonywanych przez siebie zadań.


PREZES ZARZĄDU RCC NOVA
KRAKÓW, DN. 01.08.2018 R