Nasze Produkty

RCC Nova oferuje niezawodne produkty w zakresie
elektroniki i sterowania, budowane z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii.

Sterowniki elektroniczne

Firma RCC Nova projektuje, produkuje i dostarcza sterowniki elektroniczne, w szczególności do zastosowań przemysłowych, w tym sterowniki bezpieczeństwa SIL. Wykorzystujemy systemy czasu rzeczywistego RTOS, nowoczesne interfejsy komunikacyjne CANOpen, Ethernet, które umożliwiają zastosowanie sterowników w nowoczesnych pojazdach oraz sieciach przemysłowych.

 

Systemy do pomiaru skrajni kolejowej

W odpowiedzi na coraz większe zapotrzebowanie na transport przesyłek nadzwyczajnych firma RCC Nova Sp. z o.o. dostarcza innowacyjne systemy dla kolejnictwa. Rozwijamy projekt unikalnego w skali kraju systemu do pomiaru przekroczeń skrajni ładunkowej, działającego w oparciu o precyzyjne skanery laserowe zintegrowane z systemem wizyjnym.

Systemy diagnostyczne

Firma RCC Nova rozwija i wdraża aplikacje diagnostyczne dla urządzeń przemysłowych. Tworzone na platformie LabView umożliwiają dostęp do historii pracy urządzeń, pozwalają diagnozować, archiwizować dane, zbierać informacje o stanie pracy urządzeń.

Układy sterowania i wizualizacji

RCC Nova Sp. z o. o. proponuje współpracę w projektowaniu oraz wykonawstwie systemów automatyki przemysłowej oraz systemów wizualizacji procesu. Dostarczamy rozwiązania systemów wykorzystywanych na liniach produkcyjnych, w aplikacjach niezależnych urządzeń przemysłowych. Integrujemy interaktywne systemy wizualizacji w procesach przemysłowych.