Systemy do pomiaru skrajni kolejowej

W odpowiedzi na coraz większe zapotrzebowanie na transport przesyłek nadzwyczajnych firma RCC Nova Sp. z o.o. dostarcza innowacyjne systemy dla kolejnictwa.

Rozwijamy projekt unikalnego w skali kraju systemu do pomiaru przekroczeń skrajni ładunkowej, działającego w oparciu o precyzyjne skanery laserowe zintegrowane z systemem wizyjnym. Wykorzystana technologia pozwoli zapewnić znacznie wyższą dokładność, wydajność i niezawodność w porównaniu do klasycznych metod pomiarowych.

Naszym celem jest kompleksowe rozwiązanie dostosowane do indywidualnych wymagań klienta, obejmujące również oprogramowanie przetwarzające dane i generujące raporty. Przewidujemy możliwość integracji systemu z wagą oraz bazą skodyfikowanych linii kolejowych.

 

System do pomiaru geometrii ładunku

Podstawowe cechy:

  • automatyczna detekcja lokalnych przekroczeń skrajni ładunkowej,
  • pomiar w odniesieniu do skrajni o zmiennym przekroju poprzecznym
    (np. Ir-10, PN-EN 15273-2),
  • konfiguracja stanowiska dostosowana do indywidualnych wymagań klienta,
  • wizualizacja danych i generowanie raportów,
  • prosta obsługa.

Dane techniczne:

  • skanery laserowe o wysokiej dokładności, rozdzielczości i częstotliwości pomiaru,
  • system wizyjny wykorzystujący zaawansowane algorytmy widzenia maszynowego,
  • automatyczne inicjowanie pomiaru.