Systemy do pomiaru skrajni kolejowej

W odpowiedzi na coraz większe zapotrzebowanie na transport przesyłek nadzwyczajnych firma RCC Nova Sp. z o.o. dostarcza innowacyjne systemy dla kolejnictwa.

Rozwijamy projekt unikalnego w skali kraju systemu do pomiaru przekroczeń skrajni ładunkowej, działającego w oparciu o precyzyjne skanery laserowe zintegrowane z systemem wizyjnym. Wykorzystana technologia pozwoli zapewnić znacznie wyższą dokładność, wydajność i niezawodność w porównaniu do klasycznych metod pomiarowych.

Naszym celem jest kompleksowe rozwiązanie dostosowane do indywidualnych wymagań klienta, obejmujące również oprogramowanie przetwarzające dane i generujące raporty. Przewidujemy możliwość integracji systemu z wagą oraz bazą skodyfikowanych linii kolejowych.

Przykłady realizacji wdrożeń:

  • Sterownik toalety pneumatycznej
  • System wycieraczek szyby przedniej
  • Sterowanie pantografem tramwajowym
  • Sterowanie drzwiami kolejowymi 
  • Sterowanie elementami pasażerskiego pojazdu elektrycznego