Systemy wbudowane

Firma RCC Nova rozwija oprogramowanie w oparciu o systemy czasu rzeczywistego, którego wdrożenie pozwala na zwiększenie ilości przetwarzanych informacji dzięki wielozadaniowości realizowanej przez algorytm szeregowania zadań. 

Zastosowanie systemów wbudowanych pozwala na szeroko rozwiniętą diagnostykę – za pomocą dedykowanych aplikacji diagnostycznych przy wykorzystaniu popularnych interfejsów komunikacyjnych np. CAN lub Ethernet.

1

Projektowanie kompletnych systemów wbudowanych:

  • Opracowywanie warstwy sprzętowej realizującej konkretne zadania na podstawie analizy wymagań klienta
  • Dostosowanie obszaru systemowego warstwy programowej do obsługi sprzętu
  • Przygotowanie oprogramowania aplikacyjnego o odpowiednich funkcjonalnościach
  • Zapewnienie bezpieczeństwa, odporność systemu na awarie sprzętu
  • Zgodność z normami EMC
  • Dedykowane aplikacje diagnostyczne
2

Rozwój oprogramowania w oparciu o FreeRTOS:

  • Możliwość pracy wieloprocesorowej
  • Wielozadaniowość faktyczna przy implementacji wielordzeniowych procesorów
  • Przyspieszenie wykonywania zadań dla architektury jednordzeniowych poprzez zaawansowane algorytmy szeregowania zadań
  • Priorytety wykonywania zadań systemu wbudowanego poprzez mechanizm wywłaszczania dostosowany do potrzeb klienta

Przykłady realizacji:

Sterownik drzwi kolejowych – uniwersalny sterownik realizujący proces samouczenia. Pozwala na precyzyjne wykrywanie przeszkód podczas ruchu drzwi na podstawie wskazań enkodera oraz mierząc natężenie prądu przepływającego przez silnik.