Kolejnictwo

Kolejnictwo

Projektujemy oraz wdrażamy sterowniki dla szerokiego zakresu zastosowań z obszaru kolejnictwa, dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa SIL. Są to elastyczne, modułowe rozwiązania, które można dopasować do specyficznego zastosowania, projektowane zgodnie z normami EN 50129, EN 50126 oraz EN50128 Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonalnego w projektowanych sterownikach jest realizowane na poziomie sprzętowym (HW) oraz programowym (SW). Wykorzystywane są certyfikowane narzędzia kompilacyjne, takie jak IAR – dedykowane do zapewnienia bezpieczeństwa oprogramowania w systemach wbudowanych.