Systemy do pomiaru skrajni kolejowej

System pomiaru skrajni kolejowej

System pomiaru skrajni kolejowej jest unikalnym w skali kraju projektem systemu do pomiaru przekroczeń skrajni ładunkowej, działającego w oparciu o precyzyjne skanery laserowe zintegrowane z systemem wizyjnym. Wykorzystana technologia pozwoli zapewnić znacznie wyższą dokładność, wydajność i niezawodność w porównaniu do klasycznych metod pomiarowych.
Naszym celem jest kompleksowe rozwiązanie dostosowane do indywidualnych wymagań klienta, obejmujące również oprogramowanie przetwarzające dane i generujące raporty. Przewidujemy możliwość integracji systemu z wagą oraz bazą skodyfikowanych linii kolejowych.