​System sterowania automatycznej platformy kolejowej

System sterowania automatycznej platformy kolejowej

System sterowania automatycznej platformy kolejowej steruje wysuwaną płytą zintegrowaną z ramą, której podstawową funkcjonalnością jest zapewnienie bezpiecznego wsiadania/wysiadania z pociągu osobom z różnym stopniem niepełnosprawności poprzez zmniejszenie odległości pomiędzy peronem a pociągiem.
Ruch płyty jest bezpośrednio aktywowany przez układ napędowy, płyta prowadzona jest za pomocą rolek oraz ramienia kinematycznego. Układ napędowy składa się z silnika prądu stałego, przekładni i układu śrub kulowych, które przekształcają obrót wału przekładni w ruch postępowy płyty.

System sterowania podestem jest zintegrowany z systemem zarządzania pojazdem szynowym (TCMS) poprzez:
• wysyłanie i odbieranie sygnałów niskonapięciowych
• komunikacji korzystającej z protokołu Ethernet/IP

Idąc z duchem czasu zamiast tworzenia dedykowanej aplikacji diagnostycznej urządzenie zostało wyposażone w interfejs diagnostyczny z aplikacją w formie serwera web. Pozwala to na przeprowadzenie czynności diagnostycznych i utrzymaniowych na każdym komputerze z zainstalowaną przeglądarką internetową.
Ze względu na użycie interfejsu diagnostycznego szczególny nacisk został położony na bezpieczeństwo IT (cyberbezpieczeństwo).
• wymiana danych odbywa się wyłącznie z użyciem bezpiecznych protokołów (HTTPS, SFTP, SCP, SSH)
• paczki oprogramowania weryfikowane podpisem cyfrowym
• wrażliwe dane przechowywane wyłącznie w formie zaszyfrowanej
• zarządzanie kontami użytkowników i ich poziomami dostępu do aplikacji
• ochrona przed atakami typu brute-force
• wykorzystane zostały nowoczesne rozwiązania: funkcje mieszania (SHA-384), szyfrowania symetrycznego (AES-256), szyfrowania asymetrycznego z kluczem publicznym (RSA-4096)

Moduł wyposażony jest w 10 kanałów pomiarowych o zróżnicowanym zakresie pomiarowym, pomiary napięcia zasilania są przeprowadzane w celu uwzględnienia warunków środowiskowych pracy lampy, a także temperatury w celu kompensacji wpływu temperatury na błąd pomiaru. Poprawność poboru prądu jest weryfikowana przez poszczególne lampy, według zdefiniowanego zakresu dopuszczalnego dla każdej z lamp. Sterownik można przystosować do konkretnego modelu lamp.