Układ sterowania toalety próżniowej

Układ sterowania toalety próżniowej

Układ składa się z modułu wykonawczego, przystosowanego do pracy z elektrozaworami, odpowiedzialnymi za mechaniczne funkcjonowanie toalety, czujnikiem temperatury, ciśnienia oraz do komunikowania się ze sterownikiem głównym w celach diagnostycznych oraz z modułu diagnostycznego.
Na podstawie informacji przesyłanych od modułu diagnostycznego oraz danych z czujnika temperatury oraz ciśnienia powietrza w zbiorniku pośrednim, podejmowane są odpowiednie akcje mające na celu poprawne oraz bezpieczne sterowanie procesami spłukiwania wody oraz opróżniania toalety.
W razie utraty komunikacji ze sterownikiem diagnostycznym, moduł wykonawczy podejmuje odpowiednie kroki, tak aby toaleta bezpiecznie przeszła w tryb bezczynności. Najistotniejsze parametry dla poprawnego funkcjonowania toalety takie jak: ciśnienie w układzie pneumatycznym, ciśnienie w zbiorniku pośrednim oraz temperatura otoczenia toalety są analizowane na bieżąco przez moduł znajdujący się w najbliższym otoczeniu toalety próżniowej, nawet w wypadku, kiedy komunikacja pomiędzy sterownikami zostanie przerwana.

Moduł diagnostyczny z komunikacją CAN:

Rozmiar: 135 x 115 x 58 mm (dł. x szer. x wys.)
Obudowa: stal nierdzewna IP 30.
Montaż: szyna TS35
Temperatura pracy: -20°C – +85°C
Napięcie znamionowe: 24 VDC +/- 30%, max. 32VDC!
Prąd pobierany w trybie bezczynności: 85 [mA].
Zakres napięć wejść cyfrowych (DI1-DI10): 5 – 32VDC.
Obciążalność prądowa wyjścia cyfrowego (DO): max. 0.5 A (24 VDC)

Moduł diagnostyczny bez komunikacji CAN:

Rozmiar: 125 x 95 x 46 mm.
Obudowa: stal nierdzewna IP 20.
Montaż: szyna TS35
Temperatura pracy: -20°C – +85°C
Napięcie znamionowe: 24 [V] DC +/- 30%.
Prąd pobierany w trybie bezczynności: 50 [mA].
Obciążalność prądowa wyjścia cyfrowego (DOUT): max. 0,7 A.
Obciążalność prądowa wyjścia przekaźnikowego (OUT): max. 5 A (24 VDC).
Zakres napięć wejść cyfrowych (Y1-Y10 oraz F1-F2): 5 – 32 VDC.

Moduł wykonawczy:

Rozmiar: 125 x 80 x 40mm.
Obudowa: aluminium IP 64
Temperatura pracy: -40°C – +85°C
Napięcie znamionowe: 24 [V] DC +/- 30%.
Prąd pobierany w trybie bezczynności: 23 [mA].
Obciążalność prądowa wyjścia cyfrowego (DOUT): 1[A].
Obciążalność prądowa wejścia pomiaru prądu (GND / Current Sense): 1[A].
Zakres napięć wejść cyfrowych (DIN): 5 – 32 VDC.